Leren, delen en doen!
De kracht van Blended Learning

Blog 1 – Dirk Kleingeld

De wereld verandert, en de manier van kennisverrijking, kennisdeling en kennisborging verandert mee. Het opleidingsmodel uit de jaren 30 waarin je werd opgeleid om beroepsspecifiek te leren volstaat al jaren niet meer. Door de opkomst van technologische mogelijkheden en de veranderende wijze waarop medewerkers hun loopbaan inrichten, is de vraag bij zowel medewerkers als organisaties en opleiders veranderd. Het gaat nu veel meer om een persoonlijke aanpak waarbinnen de eigen ontwikkeling centraal staat.

Om daar als opleider of organisatie adequaat mee om te gaan vraagt om een aanpassing, waarbij de investering die je doet zich moet terugverdienen. Of het nu gaat om de te investeren studietijd, de manier waarop je kan leren of simpelweg om de investering in je mensen terug te verdienen.

Medewerkers verlangen een andere manier van kennisverrijking, en organisaties zien kennistoename het liefst zonder al te veel verletkosten. Blended Learning biedt hiervoor de mogelijkheden. De kracht van Blended Learning ontstaat door het aanbieden van de juiste mix van online en offline elementen op het juiste moment binnen het leertraject, vanuit een duidelijke visie op organisatieontwikkeling en de ontwikkeling van medewerkers.

Het realiseren van nieuwe competenties, kennisontwikkeling en kennisdeling staat niet op zichzelf. Leren en ontwikkelen vraagt inzet en betrokkenheid van zowel de medewerker als van de organisatie. Daarmee verdient dit een aanpak die zorgt voor een effectieve, efficiënte en interactieve leerervaring en -omgeving.

Onderzoek wijst uit dat mensen het meeste leren door te doen. Vanzelfsprekend is een goed kennisfundament als basis hiervoor noodzakelijk. Daarnaast is er binnen organisaties vaak al veel kennis beschikbaar. Door kennisdeling te faciliteren, kan er ook van elkaar geleerd worden. Jay Cross noemt deze aanpak de 10-20-70 aanpak voor effectief leren. 10% is kennis opdoen door te leren, 20% is leren door kennis met elkaar te delen, en 70% is simpelweg doen.

Wij hebben we deze methode omarmd voor de ontwikkeling van attractieve en inspirerende Blended Learning trajecten. Dat zit in ons DNA. Leren moet tot de verbeelding spreken, uitdagen, verbinden en zorgen voor verbetering.

Om dit te realiseren, gebruiken we verschillende contentvormen: van inspirerende video’s, uitdagende games en storytelling tot direct toepasbare opdrachten en handige werkbladen. Dit wisselen we af met dynamische trainingssessies en F2F contact, en online coaching en begeleiding. Alles staat in dienst van de ontwikkeling van de medewerker en is direct toepasbaar binnen de eigen organisatie.

Dat doen we niet alleen, maar gezamenlijk met de opdrachtgever in co-creatie. Op basis van ons 6 stappen plan. We definiëren de uitgangspunten en doelstellingen, stellen een kennisteam samen waarin de opdrachtgever participeert, realiseren het cursus ontwerp, ontwikkelen de benodigde content, richten het LMS in, en ondersteunen bij de implementatie, uitvoering en borging.