onze klanten

Slim ontwikkelen van medewerkers en organisatie

Omstandigheden veranderen constant. Lenige en wendbare organisaties zijn nodig om succesvol te anticiperen op de veranderende omgeving. Optimaal inzetbare medewerkers horen daarbij. Gerichte keuzes en effectieve ontwikkeltrajecten zijn belangrijk. Leertrajecten met blijvend resultaat voor uw medewerkers én uw organisatie.

leren-delen-doen

Enstin realiseert een ontwikkeling van medewerkers. Wij ontwikkelen kennis trajecten binnen organisaties.
Dit doen we door een blended learning aanpak op basis van de 10-20-70 methodiek.

Leren door te leren

Het opdoen van nieuwe kennis en vaardigheden vormt de basis voor een succesvolle leerervaring.

Leren door te delen

Wij geloven sterk in het samen optrekken van teams als het gaat om het effectief ontwikkelen van vaardigheden. Het delen van kennis en ervaringen is hierbij essentieel.

Leren door te doen

Pas bij het daadwerkelijk toepassen in de praktijk van de opgedane kennis en vaardigheden krijgt het leren de absolute meerwaarde die het moet hebben, voor de medewerker én de organisatie.

De kracht van blended learning

Wij ontwikkelen blended learning journeys met maximale participatie van deelnemers en een hoog leerrendement in de dagelijkse praktijk.

Online learning platform

Leren hoe, waar en wanneer de deelnemers maar willen op basis van persoonlijke wensen en voorkeuren.

Interactive offline classrooms

Zeer interactieve F2F trainingen met de focus op doen. Opgedane kennis toepassen op praktijkgerichte situaties.

Learning ecosystem

Ons learning ecostystem zorgt voor een optimale mix van mensen, methoden en middelen waar kennis wordt gedeeld, feedback en ondersteuning wordt gegeven.

Praktijkgerichte tools

In onze learning journeys krijgen deelnemers praktische tools aangereikt om kennis tot zich te nemen, te toetsen en toe te passen in de praktijk.

Waarom blended learning?

efficiënt

Praktijkgericht, reductie in tijd, afstand en budget | Creëert schaalvoordelen | Aanpasbaar aan de thematiek van het moment.

toegankelijk

Leren waar en wanneer je wilt | Multi-device en browser onafhankelijk | Door apps direct toegang tot de leergang en herhalingsstof.

effectief

Meetbare resultaten in participatie, kennistoename en kennisborging |Gericht op de praktijk met hulpmiddelen en handvatten voor directe toepassing | Afgestemd op organisatie, team en individu.

attractief

Houdt rekening met niveauverschillen van deelnemers (adaptief) | Interactieve audiovisuele content met een goede verhouding tussen kennis en toepassing | Op deelnemerervaring ingerichte leeromgeving.

6 stappen naar blended learning

uitgangspunten

Vaststellen van leerdoelen en uitgangspunten. Koppelen aan organisatiedoelstellingen.

kennisteam

Samenstellen van een kennisteam. Verantwoordelijk voor de inhoud van de learning journey. Dit team bestaat uit medewerkers van de opdrachtgever en experts van Enstin.

vak4b
cursus ontwerp

Ontwikkelen van een storyboard, waarna deze vertaald wordt naar een cursus ontwerp.

content creatie

Ontwikkelen van sliders, video’s, werkbladen & opdrachten, digitale toetsen en interactieve games.

platform set-up

Gecreëerde content wordt in de online omgeving gezet op basis van een logische, gebruiksvriendelijke infrastructuur.

vak4b
implementatie & borging

Samenstellen van een implementatieteam. Met behulp van een draaiboek borgen zij dat de belangrijke mijlpalen binnen de afgesproken tijd, middelen en het vastgestelde budget worden gerealiseerd.

Blended learning voor jouw organisatie

Blended learning biedt tal van mogelijkheden waarin de combinatie van online en offline leren en toepassen centraal staat. We geven graag inzicht in deze mogelijkheden en wat wij kunnen betekenen voor jouw organisatie.

maak kennis met

Dirk Kleingeld

CEO | Learning Strateeg

Ilse Backx

Commercial Director

Bob Booms

Creative Director

Enstins thoughts…

De kracht van Blended Learning

De wereld verandert, en de manier van kennisverrijking, kennisdeling en kennisborging verandert mee. Het opleidingsmodel uit de jaren 30 waarin je werd opgeleid om beroepsspecifiek te leren volstaat al jaren niet meer. Door de opkomst van technologische mogelijkheden…

Continu ontwikkelen & kennis borgen

In cursussen en trainingen opgedane kennis en vaardigenheden kunnen door de waan van de dag weer snel verdwijnen op de werkvloer. Door te blijven ontwikkelen, structureel van elkaar te leren en dit proces te borgen, realiseren we een blijvend resultaat voor medewerkers en organisaties…